Απο 50 έως 70 ευρώ το δελτίο μεταγραφής – Σαρωτικές αλλαγές “ταφόπλακα” για το ερασιτεχνικό

http://www.trikalarestart.gr/

Τεράστιος ντόρος έχει προκύψει σχετικά με αυτά που θα επιδιώξει να φέρει στο προσκήνιο η Ε.Π.Ο. αναφορικά με τα νέα δελτία των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών και τα οποία σίγουρα θα προκαλέσουν τεράστιες αντιδράσεις στο χώρο των ερασιτεχνικών σωματείων.
Oπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ομοσπονδία το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πρέπει να λειτουργήσει με όρους αγοράς, ενώ υπάρχει μια μικρή σχετική υπόδειξη της για χρονική συμβατική σχέση στο
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ανάμεσα στα σωματεία και τους ποδοσφαιριστές.
Η ουσία είναι ότι με την πρόταση που παρουσιάζει η ΕΠΟ βρήκε τον τρόπο να λύσει όλα τα οικονομικά της προβλήματα, αφού από το ερασιτεχνικό κάθε χρόνο μπορεί να κάνει αφαίμαξη ενός ποσού που θα ξεπερνάει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία φυσικά στο μεγάλο του μέρος θα επωφελείται η ίδια, ενώ κάτι .. ψίχουλα θα παίρνουν οι Ε.Π.Σ. της χώρας που θα κάνουν όλη την «δουλειά»…
Από την ΕΠΟ εστάλη στις ΕΠΣ σχέδιο/πρόταση για μια νέα σχέση του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή με το ερασιτεχνικό σωματείο και τις αλλαγές στο Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, όπως εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. μετά από τρεις συνεδριάσεις.
Όλο το πλαίσιο των προτεινόμενων αλλαγών προτείνεται να ισχύσει από την περίοδο 2016-2017, πλην των νέων ημερομηνιών που πρέπει άμεσα να τεθούν σε ισχύ. Μάλιστα ζητήθηκε από τις ΕΠΣ να εξετάσουν προσεκτικά τις προτάσεις, να συμμετέχουν ενεργά στην αναγκαία συζήτηση και να συνδιαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο στη σχέση ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή και σωματείου που θα αναβαθμίσει αυτή τη μορφή του αθλήματος, ενόψει της Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. στις 19 Ιουνίου 2015.

Αναλυτικά:
Προτάσεις για μια νέα σχέση ερασιτεχνικού σωματείου και ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή-Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, Μεταβολές και διάρκεια περιόδων μεταβολών.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι
Με τη δέσμη προτάσεων που ακολουθεί και προτείνεται να υιοθετηθεί από την Ε.Π.Ο. και τις Ε.Π.Σ. – μέλη της επιχειρείται να υλοποιηθούν οι παρακάτω στόχοι:
1. Να απελευθερωθεί και να εκσυγχρονιστεί η οικονομική δραστηριότητα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
2. Το άθλημα στην ερασιτεχνική του μορφή πρέπει, σε μεγάλο βαθμό, να λειτουργήσει με όρους «αγοράς» και όχι να συνθλίβει την οικονομική λειτουργία του προς τα κάτω στο όνομα ενός ψευδεπίγραφου και εν πολλοίς τεχνητού «ανταγωνισμού».
3. Να υλοποιηθεί η υπόδειξη της FIFA για «χρονική συμβατική σχέση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο», ως τη μόνη αποδεκτή σχέση μεταξύ του σωματείου και του ποδοσφαιριστή, με βάση τον έλεγχο του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ήδη από το 2010.
4. Να αναδειχθεί, μέσω της αναγκαίας κανονιστικής παρέμβασης, η ατομική αυτοδιάθεση των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών με βάση την ως άνω «χρονική συμβατική σχέση» με το ερασιτεχνικό σωματείο και να τελειώσει οριστικά και αμετάκλητα η σημερινή σχέση «δουλοπαροικίας» του σωματείου με τον ποδοσφαιριστή.
5. Να εφαρμοστεί και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο επίσημα η αποζημίωση για εκπαίδευση και κατάρτιση, προς όφελος του ερασιτεχνικού σωματείου, που έτσι διασφαλίζει την επιβίωση και τη συνέχεια του.
6. Να διευκολυνθεί περαιτέρω η εγγραφή ποδοσφαιριστών μικρής ηλικίας στα σωματεία χωρίς την αρνητική προδιάθεση που δημιουργεί η ισόβια δέσμευση που σήμερα ισχύει, ώστε η ανάπτυξη των ακαδημιών να γίνεται σε περιβάλλον καθαρό, γνωστό, δημοσιοποιημένο από πριν και ελκυστικό.
7. Να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη των Ε.Π.Σ. και των σωματείων από την αύξηση και τη διευκόλυνση στις μετακινήσεις/μεταβολές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών για περισσότερο χρόνο και με μεγαλύτερη ευκολία.

Οι προτεινόμενες αλλαγές
1. Οι ποδοσφαιριστές εκδίδουν δελτίο ΕΠΟ από την ηλικία των 10 ετών και άνω (αφού δηλαδή συμπληρώσουν το δέκατο έτος της ηλικίας τους). Για τις ηλικίες 7-10 ετών μπορούν να αγωνίζονται με δελτία/βεβαιώσεις που θα εκδίδονται από τις οικείες ΕΠΣ.
2. Καταργείται το προσωρινό δελτίο u964 των ποδοσφαιριστών 7-10 ετών και θα μείνουν αυτόματα ελεύθερα από την Ομοσπονδία όσα παιδιά έχουν συμπληρώσει το 10ο ή και το 11ο έτος, ανεξαρτήτως αν έχουν πραγματοποιήσει πρώτη εγγραφή ή προσωρινό δελτίο και διαγράφεται η ένδειξη «προσωρινό δελτίο» από την Αίτηση Μεταβολής Ερασιτέχνη Ποδοσφαιριστή.
3. Όλα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο θα είναι αποκλειστικά Δελτία Ορισμένου Χρόνου και χρονικής διάρκειας από ένα έως 5 χρόνια (Όλες οι ηλικίες αναφέρονται με κοινή ημερομηνία γέννησης τη 1 Ιανουαρίου).
4. Κάθε χρονική διάρκεια ισχύος του Δελτίου αναφέρεται ρητώς σε «χρονική συμβατική σχέση» και με τη λήξη του ο ποδοσφαιριστής καθίσταται υποχρεωτικά ελεύθερος στις 30/6 κάθε αγωνιστικής περιόδου αναλόγως της χρονικής διάρκειας του Δελτίου που έχει υπογράψει.
5. Καθιερώνεται «αποζημίωση για την κατάρτιση και την εκπαίδευση» υπέρ του ερασιτεχνικού σωματείου αποκλειστικά για τις περιπτώσεις «πρόωρης διακοπής» της συμβατικής σχέσης σωματείου και ποδοσφαιριστή και εγγραφής του σε άλλο ερασιτεχνικό σωματείο. Το ύψος της «αποζημίωσης» αποτυπώνεται αντικειμενικά με βάση ένα σύστημα συντελεστών που αποφασίζεται από την Ε.Π.Ο. στο πρότυπο του αντίστοιχου της FIFA, με βάση το οποίο θα αποφασιστεί πάγιο ποσό αποζημίωσης για κάθε περίπτωση.
6. Ο ποδοσφαιριστής που αποδεσμεύεται καταβάλλοντας το πάγιο ποσό αποζημίωσης «για την κατάρτιση και εκπαίδευση» υπέρ του ερασιτεχνικού σωματείου, δεν θα μπορεί να επανεγγράφεται, ως επαγγελματίας, για τις επόμενες δυο αγωνιστικές περιόδους, αν η Π.Α.Ε. ή το ιδρυτικό της σωματείο που πρόκειται να τον εγγράψει, δεν καταβάλλει στο Λογιστήριο/Ε.Π.Ο. υπέρ του ερασιτεχνικού σωματείου, τα ποσά που ορίζονται στο Άρθρο 10 του Κ.Ι.Μ. – Παράρτημα Ά.
7. Η ως άνω «αποζημίωση για την κατάρτιση και την εκπαίδευση» δεν καταργεί την ελεύθερη συμφωνία μεταξύ ερασιτεχνικού σωματείου και Π.Α.Ε. για την απόκτηση από τη δεύτερη ενός ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η δέσμευση του ποδοσφαιριστή με το ερασιτεχνικό σωματείο.
8. Όλοι οι ποδοσφαιριστές ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας του Δελτίου τους δεν μπορούν να κάνουν χρήση της διαδικασίας απελευθέρωσης, μέσω της σχετικής αποζημίωσης για την κατάρτιση και εκπαίδευση προς το σωματείο τους, αν δεν παρέλθει υποχρεωτικά ο πρώτος χρόνος της διάρκειας του Δελτίου.
9. Ως εξαίρεση στην παραπάνω παράγραφο επιτρέπεται η, χωρίς τη συναίνεση του σωματείου, μετακίνηση, σε ποδοσφαιριστές που μετεγγράφησαν κατά την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο και αποδεδειγμένα δεν αγωνίστηκαν (με σχετική βεβαίωση από την εκάστοτε διοργανώτρια) όχι με δική τους ευθύνη, έως τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, στην διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, όπως αυτή διαμορφωθεί με το νέο πλάνο. Αυτή η μετακίνηση θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
10. Οι επαγγελματίες που λύνουν το συμβόλαιό τους και επιθυμούν να επανεγγραφούν σε ερασιτεχνικό σωματείο, θα υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου στην οικεία Ε.Π.Σ. και τις βεβαιώσεις συμμετοχών του ποδοσφαιριστή από τις Αρχές που υπό την ευθύνη τους διεξήχθησαν οι διοργανώσεις στις οποίες είχε δικαίωμα να συμμετέχει ως επαγγελματίας(Πρωτάθλημα και Κύπελλο). Το τμήμα Μητρώου Δελτίων θα εκδίδει τα δελτία αυτά, ανεξαρτήτως αν παρέρχεται ή όχι ο μήνας από την τελευταία συμμετοχή του ποδοσφαιριστή με την επαγγελματική του ιδιότητα και θα εναπόκειται στα σωματεία να μην χρησιμοποιήσουν τους εν λόγω ποδοσφαιριστές πριν την συμπλήρωση ενός μήνα. Σε διαφορετική περίπτωση τα σωματεία θα υποστούν τις κανονιστικές συνέπειες.
11. Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις τεχνητής ή υπό προϋποθέσεις μετακίνησης ποδοσφαιριστών (χιλιομετρική απόσταση, μη συμμετοχή ποδοσφαιριστή για δύο ποδοσφαιρικές σεζόν κ.λ.π.) καταργούνται.
12. Οι ποδοσφαιριστές σωματείου που δεν δηλώνει με απόφασή του συμμετοχή στο πρωτάθλημα που δικαιούται απελευθερώνονται προσωρινά για μια αγωνιστική περίοδο (έως τις 30/6) και την 1/7 επιστρέφουν υποχρεωτικά στο σωματείο, πλην εκείνων που έληξε η χρονική ισχύς του Δελτίου τους. Αν το σωματείο δεν δηλώσει συμμετοχή και για δεύτερη περίοδο (ανεξαρτήτως αν είναι συνεχόμενη ή όχι) τότε όλοι οι ποδοσφαιριστές του καθίστανται υποχρεωτικά ελεύθεροι.
13. Τα θέματα που αφορούν στη δυνατότητα ή όχι των ΠΑΕ να εγγράφουν ερασιτέχνες / εκπαιδευόμενους αθλητές ή το αν αυτοί θα πρέπει να ανήκουν όλοι στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο και από εκεί να μετακινούνται στην ΠΑΕ, μέσω μιας έγκυρης και ολοκληρωμένης συμφωνίας των δύο πλευρών, θα πρέπει να αποφασιστούν σε συνάρτηση με το Τμήμα Αδειοδότησης Ομάδων και τον σχετικό Κανονισμό Αδειοδότησης. Η πρόταση που υποβάλλεται είναι να διατηρούν οι ΠΑΕ Α’ Εθνικής έως 30 ερασιτέχνες κάτω των 17 ετών.

Περίοδοι εγγραφών – μετεγγραφών
Οι χρονικές περίοδοι των εγγραφών – μετεγγραφών στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Πρώτες εγγραφές: 1/10 – 30/11 και 1/03 – 31/03
Δανεισμός (Υποσχετική): 1/7 – 31/8 και 1/1 – 31/1
Αποδέσμευση (ομαδική): 1/7 – 31/07, 1/9 – 30/9 και 1/1 – 30/1
Μετεγγραφές Εσωτερικές : 1/7 – 31/10 και 1/1 – 28, 29/2
Μετεγγραφές Διεθνείς: 1/7 – 31/8 και 1/1 – 31/1
Επανεγγραφές: 1/9 – 31/10 και 1/2 – 31/3
Σημείωση: Οι ως άνω ημερομηνίες θα ισχύσουν άμεσα, δηλαδή από την αγωνιστική περίοδο 2015-2016.

Παράβολα
Τα παράβολα για τις κάθε είδους μεταβολές ενοποιούνται ως ακολούθως.
Για ποδοσφαιριστές έως 18 ετών:
δελτίο πέντε ετών: 20 ευρώ
δελτίο τεσσάρων ετών: 25 ευρώ
δελτίο τριών ετών: 30 ευρώ
δελτίο δύο ετών: 40 ευρώ
δελτίο ενός έτους: 50 ευρώ

Για ποδοσφαιριστές από 18 ετών και άνω:
δελτίο πέντε ετών: 30 ευρώ
δελτίο τεσσάρων ετών: 40 ευρώ
δελτίο τριών ετών: 50 ευρώ
δελτίο δύο ετών: 60 ευρώ
δελτίο ενός έτους: 70 ευρώ.
Τα ιδρυτικά των ΠΑΕ ερασιτεχνικά σωματεία και οι ίδιες οι ΠΑΕ όταν εγγράφουν ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές θα καταβάλουν παράβολο αυξημένο κατά 50% σε σχέση με τα παράβολα των ερασιτεχνικών σωματείων. Η αναλογία κατανομής του ποσού των παραβόλων μεταξύ των Ε.Π.Σ. και της Ε.Π.Ο. είναι θέμα που θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.
Διευκρινίσεις – Προτάσεις σχετικά με εφαρμογή νέου σχεδίου έκδοσης δελτίων για ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές.
Προτείνουμε η εφαρμογή του νέου Προγράμματος να ξεκινήσει την αγωνιστική περίοδο 2016-2017. Δεν θα προκύψουν νέοι αριθμοί Δελτίων για ήδη εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές. Από την 1/7/2016, όσοι ποδοσφαιριστές ανήκουν ήδη σε ερασιτεχνικό σωματείο και επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτό, θα υποχρεούνται να επανεκδώσουν το δελτίο τους, υπέρ αυτού του σωματείου, καταθέτοντας στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων νέα Αίτηση Μεταβολών για λογαριασμό του σωματείου με προκαθορισμένη διάρκεια, από ένα έως 5 έτη.
Η Ένωση θα προχωράει στην επανέκδοση του δελτίου και θα ενημερώνει το Τμήμα Δελτίων της ΕΠΟ για τις νέες ημερομηνίες ισχύος του. Το παράβολο για τη διαδικασία αυτή ορίζεται στα 5 ευρώ. Όσοι εξ αυτών παραχωρηθούν με μετεγγραφή, η Αίτηση Μεταβολών θα κατατίθενται, ως είθισται, στην οικεία ΕΠΣ και η μεταβολή που θα προκύψει θα έχει προκαθορισμένη διάρκεια, σύμφωνα με τα ως άνω. Οι ποδοσφαιριστές που πρόκειται να αποδεσμευτούν κατά την περίοδο των αποδεσμεύσεων Ιουλίου 2016 και επιθυμούν να επανεγγραφούν σε σωματείο, θα καταθέσουν Αίτηση Μεταβολών ως «επανεγγραφή» την προβλεπόμενη περίοδο , πάντα με προκαθορισμένη διάρκεια.
Η εμφάνιση των νέων Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας θα πρέπει να διαφέρει σε σχέση με την σημερινή για τους κάτωθι λόγους:
α) είναι ένας εύκολος τρόπος να ξεχωρίζει κάποιος ποδοσφαιριστής που έχει εκδώσει δελτίο σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από έναν άλλον ποδοσφαιριστή που έχει εκδώσει δελτίο παλαιότερα και φαίνεται να ανήκει στο σωματείο ,αλλά είναι ανενεργός . Επισημαίνεται ότι ποδοσφαιριστής με Δελτίο παλαιάς μορφής δεν θα έχει δικαίωμα να αγωνίζεται.
β) καθολική εφαρμογή των νέων δεδομένων και προσαρμογή σε αυτά.
γ) εκσυγχρονισμός

Για ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που θα έχουν ήδη σε ισχύ Δελτίο Ορισμένου Χρόνου, θα πρέπει να προσέρχονται στην οικεία Ε.Π.Σ. να κάνουν μια απλή επανέκδοση, χωρίς να επιβαρύνονται με καταβολή παραβόλου και να παραλαμβάνουν το Δελτίο νέας μορφής με καταχωρημένη την σωστή ημερομηνία λήξης, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αγωνιστικές δραστηριότητες του σωματείου τους.
Ποδοσφαιριστές που φαίνονται εγγεγραμμένοι σε σωματεία και δεν θα προχωρήσουν στις ως άνω ενέργειες, θα συνεχίσουν να ανήκουν στα σωματεία αυτά, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Σε περίπτωση που επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν στο οργανωμένο ποδόσφαιρο, υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν την προβλεπόμενη ως άνω διαδικασία την κατάλληλη περίοδο.
Μέχρι την 1/7/2016 το Τμήμα Μηχανογράφησης θα έχει την δυνατότητα να προσαρμόσει τις τεχνικές λειτουργίες και υποδομές του προκειμένου να γίνει ομαλά η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα ενώ παράλληλα το Τμήμα Μητρώου Δελτίων θα αναλάβει να ενημερώσει τις οικείες Ε.Π.Σ. προκειμένου αυτές με την σειρά τους να ενημερώσουν τα σωματεία – μέλη τους.

Σχολιάστε το άρθρο

Please enter your comment!
Please enter your name here